מהי הצהרת נגישות?

הצהרת הנגישות היא הצהרה של בעלי האתר כי הם מודעים לחשיבות נושא הנגשת המידע ופועלים להנגשת השימוש באתר לכלל האוכלוסייה.

בהצהרת הנגישות נהוג לכלול פירוט לגבי אמצעי הנגישות הקיימים באתר, מידע על רכיבים שאינם נגישים באתר, ולספק פרטי התקשרות עם הגורם האחראי (בעלי האתר) לצורך דיווח על בעיות נגישות כלשהן באתר.

בהצהרה מוסבר כיצד להשתמש באפשרויות הנגישות הקיימות באתר, וגם הסתייגות ממחויבות לנגישות רכיבים שאינם בשליטתכם.

״באתר עשויים להופיע אזורי תוכן המוצגים מאתרים אחרים במסגרת iframe. נגישות איזורים אלה תלויה באתר המתארח ואין לנו אפשרות להבטיח את נגישותם. לדוגמה - כפתורי שיתוף ותיבת תגובות של פייסבוק, עמודי סליקה של ספק צד ג׳ או כל תוסף אחר שמשולב בתוכן האתר.״

איך לשלב הצהרת נגישות באתר folyou?

אנחנו ניסחנו הצהרת נגישות כללית המתאימה לאמצעי הנגישות הקיימים באופן מובנה באתרים שלנו.

כדאי לשלב הצהרה זו באתר שלכם:

היכנסו לתפריט הגדרות > תוספות לאתר (widgets) > הצהרת נגישות באתר שם הפעילו את האפשרות ׳הצהרת נגישות באתר׳.

הפעלת הצהרת נגישות באתר שלכם
ניתן להתאים את נוסח ההצהרה ולשנותו כרצונכם.

מומלץ לשים לב כי פרטי ההתקשרות המוצעים בהצהרה (כתובת המייל שעמה נרשמתם אצלנו) - היא אכן כתובת המייל הרלבנטית ליצירת קשר בנושאי נגישות.

איך רואים את הצהרת הנגישות באתר?

הצהרת הנגישות תופיע באתר רק לאחר הפעלת הצהרת הנגישות באתר (כפי שמוסבר לעיל).

לאחר הפעלת הצהרת הנגישות יתווסף באתר אייקון נגישות שנראה כך:

אייקון נגישות אתר

בלחיצה על האייקון או על מקש tab במקלדת ייפתח תפריט הנגישות בראש האתר. הלחצן הראשון בתפריט הנגישות הוא ׳הצהרת נגישות׳.

לחיצה על כפתור זה מציגה את הצהרת הנגישות של האתר.

כמו כן תוכלו לראות ולשלוח את נוסח הצהרת הנגישות באתר שלכם באמצעות קישור (שוב - רק אם הופעלה נגישות בתפריט הגדרות האתר).

פשוט שלחו את כתובת האתר שלכם (הדף הראשי) בתוספת של הסיומת: # accessibility

לדוגמה באתר שלנו: http://www.folyou.co.il/he/home#accessibility