שימוש נכון בכותרות

כדי להקל על ההתמצאות במבנה תכני האתר חשוב להקפיד על שימוש תקין בתגיות כותרת.

באתר שבניתם ב-folyou הכותרת של כל דף מוגדרת אוטומטית כ כותרת H1. כותרת הדף תופיע אוטומטית ברוב סוגי הדפים. אם הכותרת אינה מוצגת באתר תוכלו להזין אותה בעצמכם בהקדמת הדף ולסמנה ככותרת 1 (כפי שמוסבר בהמשך).

בסוגי דפים שבהם ניתנת אפשרות מובנית להזנת תת-כותרת היא תוגדר אוטומטית ככותרת H2.

בהזנת תוכן הדף בעורך התוכן תוכלו לסמן עצמאית את כותרות המשנה בטקסט שלכם.

סמנו את הטקסט הרצוי, לחצו על הלחצן השביעי מימין בשורת הלחצנים בעורך התוכן, לחצן "סגנון פסקה" ובחרו את סוג הכותרת הרצויה.

עיצוב פסקה - בחירת כותרת לטקסט

אנחנו ממליצים להשתמש באפשרויות כותרת H2 וכותרת H3 עבור כותרות משנה בדף.

כותרת H1 אמורה לשמש רק ככותרת הראשית של הדף.