הגדלת הכיתוב באתר

אפשר לשנות את גודל הטקסטים באתר באמצעות שימוש במקשי מקלדת או באמצעות תפריט האפשרויות המובנה בדפדפן (zoom+-).

להגדלת הטקסטים באתר: השתמשו במקשים CTRL + .

להקטנת הטקסטים באתר: השתמשו במקשים CTRL – .

לאיפוס הטקסט באתר לגודלו המקורי: השתמשו במקשים CTRL 0 .

להגדלת תצוגה במסכי מגע ניתן ׳לצבוט׳ את המסך או להגדיל את הכיתוב באמצעות אפשרויות הדפדפן.