עיצוב > תבניות עיצוב > העיצובים השמורים שלי

בעיצובים השמורים שלי תמצאו את כל האפשרויות ששמרתם לעיצוב האתר.


איך שומרים גרסת עיצוב ל׳עיצובים שלי׳?

  • באמצעות כפתור 'שמירה לעיצובים שלי׳ בפאנל העיצוב (תפריט עיצוב > התאמה אישית).
  • בכל פעם שמחליפים תבנית עיצוב נשמרת אוטומטית גרסה של העיצוב הנוכחי בעיצובים השמורים שלי.

לחצו ׳צפייה מקדימה' כדי לראות את העיצוב השמור.

לחצו ׳שחזור, שמירה ופרסום' כדי ליישם אותו - העיצוב יישמר ויפורסם.