Facebook product catalog

אם יש לכם חנות עם המון מוצרים ואתם מריצים קמפיינים בפייסבוק - יכול להיות שתרצו להפעיל אפשרות של יצירת מודעות דינמית על בסיס קטלוג המוצרים שלכם באתר.

לאחר יצירת קטלוג המוצרים בפייסבוק ניתן להגדיר עדכון אוטומטי של הנתונים בקטלוג (כדי שהמידע שמוצג בפרסומות בפייסבוק יהיה מדויק). 

פייסבוק יבקשו מכם לספק לינק לפיד המוצרים באתר שלכם. במדריך זה אנו מסבירים כיצד להפעיל את פיד המוצרים מהאתר ולספק את הקישור המתאים לפייסבוק.

יצירת פיד מוצרים XML לפייסבוק

1. בהגדרות החנות שלכם (תפריט חנות > הגדרות כלליות)

גללו לתחתית העמוד עד הסעיף ׳אתר מראה - פיד מוצרים ל-ZAP / לפייסבוק׳.

לחצו על '+הוספת אפשרות' ובחרו בשדה 'בחרו קטגוריית אב' את האפשרות 'פייסבוק'. 

בשדה שנפתח 'בחרו תת קטגוריה' בחרו את האפשרות 'מוצרים לפייסבוק'. 

לאחר מכן סמנו עם וי גם את הקטגוריה 'מוצרים בפייסבוק'.

לחצו ׳הוספה׳.

2. חזרו לתפריט ׳דפים׳ או לממשק ניהול מלאי החנות במערכת. היכנסו לעריכה של המוצרים הרצויים וגללו עד לשדה 'אתר מראה (פיד מוצרים לזאפ / פייסבוק)'.

כדי שמוצרים יוצגו כראוי בקטלוג בפייסבוק - יש להזין את כל השדות המבוקשים:

הוספת מוצרים לפיד קטלוג המוצרים בפייסבוק

א. בשדה 'שם יצרן' יש להזין את המידע המתאים לגבי היצרן (פייסבוק דורשים את המידע הזה לגבי כל מוצר). אם אין שם מותג ליצרן - הזינו את שם העסק שלכם.

ב. סמנו באמצעות וי את הקטגוריה 'מוצרים בפייסבוק'. 

ג. בחרו את אפשרות המשלוח המתאימה, מחיר המשלוח ומשך זמן המשלוח. 

שמרו שינויים.

יש לסמן בצורה כזו (שם יצרן + קטגורית מוצרים בפייסבוק + משלוח) כל מוצר שתרצו שיצורף לפיד המוצרים האוטומטי. 

הוספת מוצרים רבים לפיד של פייסבוק בבת אחת

אם יש לכם עשרות או מאות מוצרים - תוכלו באמצעות ממשק ניהול המלאי לסמן את כל המוצרים הרצויים (למשל לפי סינון של קטגוריה מסויימת) ולצרפם לקטגוריה בבת אחת. 

היכנסו לממשק ניהול המלאי וסמנו באמצעות וי את המוצרים הרצויים. 

בתפריט האדום שנפתח - לחצו על שדה הבחירה 'פעולות נוספות...'. 

בתפריט שנפתח בחרו באפשרות 'הוספת קטגוריות זאפ או פייסבוק'. 

כעת תופיע לכם האפשרות לסמן את שם היצרן והקטגוריות והמשלוח בבת אחת עבור כל המוצרים שסימנתם בניהול המלאי.

הקישור לפיד המוצרים XML 

לאחר הוספת כל המוצרים הרצויים לפיד המוצרים לפייסבוק - יהיה עליכם לספק לפייסבוק את הקישור לפיד המוצרים. 

כדי למצוא את הקישור של הפיד שלכם: 

1. היכנסו להגדרות החנות שלכם (תפריט חנות > הגדרות כלליות)

גללו לתחתית העמוד עד הסעיף ׳אתר מראה - פיד מוצרים ל-ZAP / לפייסבוק׳.

עברו עם סמן העכבר על האפשרות 'מוצרים בפייסבוק' ולחצו על אייקון פתיחת הקישור. 

שליפת הקישור לפיד המוצרים לפייסבוק

בלחיצה על הקישור האדום תיפתח לשונית חדשה בדפדפן המציגה את קוד פיד המוצרים. 

2. העתיקו משורת הכתובת את ה-URL.

זו הכתובת שעליכם לספק לפייסבוק עבור פיד המוצרים (XML) מהאתר.