בחרו באיזו שפה תוצג מערכת הניהול של האתר

ניתן לשנות את שפת הממשק של מערכת ניהול האתר.

השפות הזמינות לניהול (כרגע) הן עברית או אנגלית.

כדי לשנות את שפת הממשק שלכם היכנסו לתפריט הגדרות > הגדרות חשבון > ובחרו בלשונית שפת מערכת.

בשפת ממשק הניהול בחרו את השפה הרצויה.

שמרו שינויים.